olie
Priser, strategi og reserver
gas
naturgas, NLG, skifergas
kul
brun-, sten- og -minedrift
sikkerhed
økonomisk og militær
kernekraft
om a-kraft
vedvarende energi
om alternativerne
 

Skidt, værre, skifer

09.05.13 Mens Europa stadig overvejer, om man vil tillade skifergasboringer, buldrer skifergaseventyret løs i USA på femte år. Fracking-teknologien, som gør det muligt at udvinde naturgas fra skiferlag dybt under jorden, har skabt jobs og vækst, samt presset gaspriserne ned på et niveau, der ligger fire gange lavere end i EU. Der er udsigt til, at USA om få år bliver nettoeksportør af gas og at skifergassen fuldstændigt vil ændre verdensmarkedet ikke bare for fossile brændsler, men også for de vedvarende energikilder.

 
 
Forjættet og forkætret. Skifergasindustrien har bragt jobs og vækst til kriseramte landdistrikter, men de miljømæssige konsekvenser for lokalbefolkningen kan vise sig at blive store. Screenshot fra dokumentaren Fracking our Future.

Hollywood på banen

I begejstringen over de mange nye jobs i industrien og over USA's snart genvundne energiuafhængighed, har kritikere haft svært ved at komme til orde. Men de er der - også i Hollywood. Filmen Promised Land (Det forjættede Land), der havde amerikansk præmiere i januar, viser, hvordan industrien med løfter om hurtige penge overtaler små samfund til at lukke energiselskaberne ind - uden at nævne noget om de miljømæssige omkostninger. I et interview med BBC udtaler hovedrolleindehaver og manuskriptforfatter Matt Damon, at han først og fremmest ville lave en film om amerikansk identitet, om hvordan man tager beslutninger i nutidens USA og hvordan skifergassen polariserer små samfund.


Ukendt kemisk cocktail

Netop dette psykologiske fokus er miljøaktivisters største anke mod filmen, som flere synes fokuserer for lidt på de miljømæssige farer ved teknologien.
Det kan man ikke sige om dokumentarenFracking our Future. I den skildrer geomikrobiolog Yuri Gorby, hvordan skiftergasindustrien har forandret hans fødeegn i Vestvirginia og de andre stater, der ligger over den 140.000 km2 store skifterfelt, Marcellusfeltet i det nordøstlige USA.

Gorby er ekspert i hvilken rolle bakterier spiller i spredning af kemisk og radioaktiv foruerening og blev chokeret, da han satte sig ind i principperne bag fracking. For at vriste naturgassen løs fra skiferformationerne pumper man under stort tryk i tusindvis af liter vand ned i jorden for at skabe vandrette sprækker mellem borehullerne. Vandet er tilsat siliciumsand og diverse kemikalier. Præcist hvilke kemikalier energiselskaberne tilsætter, vides ikke, da industrien opererer under den såkaldte «2005 Energy Policy Act», der undtager industrien for at til leve op til samme standarder som resten af det amerikanske erhvervsliv, fx. grænseværdier for luftforurening og behandling af spildevand.
 
 
I filmen Promised Land får skifergasindustriens mand Steve Butler (Matt Damon) et lokalsamfund på nakken. Screenshot fra filmens trailer.Smuthul for skifergasindustrien

Loven, der også kaldets «Halliburton smuthullet» betyder, at industrien heller ikke er forpligtet til at oplyse præcist, hvad man pumper ned i jorden. Dog har nogle selskaber frivilligt oplyst USAs miljømyndigheder, at de blandt andet pumper sig af benzen, florerede kulbrinter og andre stoffer, der mistænkes for at være kræftfremkaldende, ned i jorden. Dertil kommer stoffer, som frigives fra skiferlagene under fracking, fx. radon og dets radioaktive isotop radium 226.
Mange drikkevandsboringer er allerede forurenet, og flere er angiveligt blevet kronisk syge, af at drikke vand fra brønde tæt nærheden af skifergasboringer. Hvis produktionen udbygges kan drikkevandsforsyningen i større byer også komme i fare. Evt. New Yorks vandforsyning.


Underjordisk u
bekendt
 Energiselskaberne tilsætter i dag fracking-væsken pesticider, der skal dræbe dissemikroorganismer i dybet. Gør man ikke det, vil bakterierne udsende en fæl stank af rådne æg og producere svovlbrinter, der vil korrodere al metal og beton i og omkring boringen.


Pesticiderne udgør en fare for drikkevandet så længe udvindingen står på, men Gorby er ligeså bekymret for, hvad der sker, når boringen forlades, nemlig at fraktureringen vil skabe et ideelt vækstmiljø for svovbrinteproducerende bakterier. Der findes ingen forskning på området, men ifølge Gorby vil bakterierne kunne forvandle områderne omkring boringerne til en ørken, når de svovlbrinteproducerende bakterier får cement til at smuldre, metal til at ruste og pH-værdierne i naturen til at falde.

Forsyningsikkerhed over sundhed
Yuri Gorby er skuffet over, at Washington tilsyneladende sætter USAs forsyningssikkerhed over folkesundheden i indvindingsområderne i det østlige USA. Han mener at flere lokalsamfund allerede nu er så forurenede, at de bør evakuere og at skifergasindustriens metoder bør forbydes. 

Foreløbigt har miljøforekæmperne dog ikke kunnet råbe op den amerikanske offentlighed op, og det er tilsyneladende heller ikke lykkedes Hollywood i denne omgang. Matt Damons film «Promised land» har indtil nu været en fiasko og har end ikke tjent sit budget på kun 48 mio dollars ind.


Kilder:

DR P1, Orientering, 07.05.03
NGOen Environmental and Energy Study Institutes terminologiliste:
Matt Damon digs deep about his Promised Land
Shale Gas and Oil Terminology Explained: Technology, Inputs & Operations 
Trailer for Promised Land 
Dokumentarfilmen Fracking our Future
 
Tilføj kommentar