olie
Priser, strategi og reserver
gas
naturgas, NLG, skifergas
kul
brun-, sten- og -minedrift
sikkerhed
økonomisk og militær
kernekraft
om a-kraft
vedvarende energi
om alternativerne
 

Sikkerhed

Da det arabiske forår hen i foråret drev oliepriserne op og truede med at kvæle det begyndende opsving i verdensøkonomien, øgede Saudi-Arabien sin produktion til det højeste niveau i 30 år. Men måske har Saudi-Arabien også andre motiver end at komme den reconvalescerende olieafhængige verdensøkonomi til undsætning. 
Rusland genoptager strømforsyningerne til Hviderusland, men familiestriden mellem de to forbundsfæller er langt fra løst.
Det kinesiske kommunistparti har sat sig det mål, at vindkraft i 2020 skal levere 100 gigawatt og solenergi 20 gigawatt. Imidlertid ligger den kinesiske elproduktion i dag på 900 GW og forbruget forventes at stige til 1800 GW inden 2020. Og de 20 atomkraftværker, som er planlagt til opførsel inden da, forventes højst at kunne levere 3-6 procent af landets elforbrug ...
Det kan koste den amerikanske økonomi én million arbejdspladser og tre billioner dollars i udebleven økonomisk vækst, hvis overgangen til alternative energikilder bliver forsinket blot fem år.
David Camerons regering vil for enhver pris undgå, at Fukushima-ulykken sår tvivl om atomkraftens fremtid i det forenede kongedømme.
Med en årlig eksport på 250 mio tons råolie burde Rusland ikke mangle benzin. Ikke desto mindre er det lige præcist, hvad flere russiske provinser gjorde sidst i april. Præmierminister Vladimir Putin krævede som sædvanlig omgående handling.
Hvordan vil verden klare peak oil - tidspunket, hvor olieproduktionen topper? Vil markedsøkonomien klare ærterne eller truer der en reel afglobalisering? Det tyske forsvars institut for fremtidsforskning advarer mod passivt at se tiden an.
Langsigtet vækst kræver investeringer og gennemsigtighed. Og det er det langt fra alle, der er interesseret i.
Prisstigningerne oven på det arabiske forår er et vink med en olierørledning - det sidste vi får, mener Pulizter-vinderen Thomas Friedman
2010s mest oversete nyhed: Det internationale energiagentur IEA tvivler på, at verdens olieproduktion nogensinde vil nå niveauet fra 2006 
Sider : 1 ... 3 4 5 6 7
 forrige     næste